SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Biuro rzeczy.png
Lex2.png
Dyzury aptek2.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
Album przyroda powiatu.png
Patronat2.png
RODO5.png
PCPR.png
RK3.png
PUP.png
PZD.png
Nowa jakosc2.png
EPUAP.png
Dziennii.png
baner info3.png
ZPP2.png
Baner1.png
Nowa jakość kształcenia 2
Piątek  /  29-03-2019    

Projekt pn. „Nowa jakość kształcenia 2” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 realizowany w terminie wrzesień 2018 r. – sierpień 2020 r.

Cel realizacji projektu:

Wzrost szans na zatrudnienie 113 uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie (CKZiU) oraz 157 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Zjednoczonej Europy (ZSP Nr 2) w Oławie poprzez:

• realizację kompleksowego wsparcia odpowiadającego na indywidualne zapotrzebowanie szkół oraz dopasowanego do aktualnych potrzeb pracodawców,

• diagnozę potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w kontekście ich kariery edukacyjno-zawodowej,

• realizację działań ukierunkowanych na rozwój współpracy szkół z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego,

• podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów,

• rozwój bazy dydaktycznej szkół poprzez doposażenie 3 pracowni przedmiotów zawodowych,

• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli zawodu.

 

Przewidziane formy wsparcia

a) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ZSP Nr 2 i CKZiU

• indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe (8 h/ucznia),

• grupowe warsztaty z doradcą zawodowym (grupy do 10os.)

• 1 grupowe spotkanie z przedstawicielami instytucji rynku pracy.

 

b) Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów:

• zajęcia specjalistyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego (ZSP Nr 2 i CKZiU)

• zajęcia specjalistyczne z zakresu Cisco IT Essentials (ZSP Nr 2)

• zajęcia specjalistyczne z zakresu systemy informatyczne w logistyce (ZSP Nr 2)

• zajęcia specjalistyczne z zakresu robotyka na zestawach Lego (ZSP Nr 2)

• zajęcia specjalistyczne z zakresu rękodzielnictwa (ZSP Nr 2)

• zajęcia specjalistyczne z j. hiszpańskiego (CKZiU)

• język angielski zawodowy branża usługowa (CKZiU)

• zajęcia specjalistyczne z hotelarstwa (CKZiU)

 

c) wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy:

• operator wózków widłowych (ZSP Nr 2 i CKZiU)

• prawo jazdy kat. B w ramach szkolenia przedstawiciel handlowy (ZSP Nr 2)

• operator suwnic (ZSP Nr 2)

 

d) Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych dla uczniów ZSP Nr 2 i CKZiU:

Przyznanie uczniom (po jednym z każdego typu szkoły) spełniającym kryterium najwyższej średniej ocen z przedmiotów zawodowych (powyżej 4,75) stypendium na okres 10 mies.: wrzesień 2018 - czerwiec 2019 oraz wrzesień 2019 do czerwiec 2020 w wysokości 900,00 zł/mies. W przypadku większej liczby uczniów spełniających ww. kryterium pierwszeństwo będą mieli uczniowie z najwyższą średnią ogólną, a następnie z najwyższą frekwencją za rok poprzedni.

e) Dodatkowe uprawnienia dla uczniów

- kurs barmański I st (ZSP Nr 2 i CKZiU)

- kurs kelnerski (CKZiU)

- kurs baristyczny I st (ZSP Nr 2 i CKZiU)

- kurs kiperski (CKZiU)

- kurs florystyczny (CKZiU)

- kurs sushi masters (CKZiU)

- kurs fotograficzny (ZSP Nr 2 i CKZiU)

- kurs magazyniera (ZSP Nr 2)

- kurs animatora wolnego czasu (CKZiU)

- grafika komputerowa (ZSP Nr 2)

- grafika komputerowa i druk 3D (CKZiU)

- kurs przedstawiciela handlowego wraz z kursem prawo jazdy kat B (ZSP Nr 2)

- kurs obsługi kasy fiskalnej (ZSP Nr 2)

 

f) Staże i praktyki zawodowe dla 216 uczniów -126 z ZSP Nr 2 oraz 90 z CKZiU:

Realizowane będą w zakresie 150h (8h/dziennie przez 4 tygodnie) w okresie przerwy wakacyjnej lipiec-sierpień 2019 r. oraz lipiec-sierpień 2020 r.

 

Szczegółowych informacji odnośnie działań w ramach projektu udziela:

- Pani Sylwia Ptak - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie

- Pani Maria Bednarczyk – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

Nowa jakość logotypy

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ