SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
Nieodpłatna pomoc prawna
Wtorek  /  02-03-2021    

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), Starosta Oławski utworzył punkty, w których poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, jest udzielana nieodpłatnie pomoc prawna dla osób uprawnionych.

Pierwszy punkt - nieodpłatna pomoc prawna - znajduje się w siedzibie Wydziału Profilaktyki Uzależnień Urzędu Miasta Oławy przy ul. Młyńskiej 12 a (pokój nr 5). Pomoc prawna świadczona będzie w dni powszednie, w godzinach od 14.00 do 18.00. Pomocy udzielają radcowie i adwokaci.

Drugi punkt - nieodpłatna pomoc prawna - jest zlokalizowany w trzech miejscach:

1) w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 41, (pokój 21) (zobacz punkt na mapie). Harmonogram przyjęć: w poniedziałki od godz. 8.00 do 12.00, wtorek od godz. 13.00 do 17.00, czwartki od godz. 8.00 do 12.00.

2) w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, (pokój nr 1a) (zobacz punkt na mapie), w piątki: od godz. 9.00 do 13.00.

3) w budynku filialnym Urzędu Gminy Oława, przy ul. św. Rocha 3, (pok. nr 10) (zobacz punkt na mapie), w środy od godz. 8.00 do 12.00.

Punkty prowadzi Organizacja Pozarządowa Funcacja w Służbie Wsi.

Trzeci punkt - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - działa w trzech miejscach, oto harmonogram przyjęć interesantów:

1) w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 41, (pokój 21) (zobacz punkt na mapie). Środy i piątki od godz. 8.00 do 12.00.

2) w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, (pokój nr 1a) (zobacz punkt na mapie), w czwartki: od godz. 9.00 do 13.00.

3) w budynku filialnym Urzędu Gminy Oława, przy ul. św. Rocha 3, (pok. nr 10) (zobacz punkt na mapie)  – poniedziałki i wtorki od godz. 10.00 do 14.00.

 


Telefoniczna rejestracja na wizytę do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 71 313 50 59

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 3. w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 4. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postepowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa,

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób z niepełnosprawnością

Zgodnie z art. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa

w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Ankieta

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę

(tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Ankietę należy złożyć bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do skrzynki znajdującej się przed wejściem do punktu, w którym udzielana jest porada prawna lub w późniejszym terminie przesłać listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Oławie; ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława.

Starosta Oławski realizując obowiązek wynikający z art. 8a ust.4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. informuję, że lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oławie w zakładce: nieodpłatna pomoc prawna.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (kliknij).


Aby umówić wizytę lub poradę na odległość, proszę klikniąć w poniższy baner:

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ