SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Koronawirus2.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Biuro rzeczy.png
Lex2.png
Dyzury aptek2.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
Album przyroda powiatu.png
Patronat2.png
RODO5.png
PCPR.png
RK3.png
PUP.png
PZD.png
EPUAP.png
Dziennii.png
baner info3.png
ZPP2.png
Baner1.png
Nieodpłatna pomoc prawna
Poniedziałek  /  25-05-2020    

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), Starosta Oławski utworzył punkty, w których poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, jest udzielana nieodpłatnie pomoc prawna dla osób uprawnionych.

Pierwszy punkt - nieodpłatna pomoc prawna - znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 (pokój nr 13) (zobacz punkt na mapie). Pomoc prawna świadczona będzie w dni powszednie, w godzinach od 14.00 do 18.00. Pomocy udzielają radcowie i adwokaci.

Drugi punkt - nieodpłatna pomoc prawna - jest zlokalizowany w trzech miejscach:

1) w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 41, (pokój 21) (zobacz punkt na mapie). Harmonogram przyjęć: w poniedziałki od godz. 8.00 do 12.00, wtorek od godz. 13.00 do 17.00, czwartki od godz. 8.00 do 12.00.

2) w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, (pokój nr 1a) (zobacz punkt na mapie), w piątki: od godz. 9.00 do 13.00.

3) w budynku filialnym Urzędu Gminy Oława, przy ul. św. Rocha 3, (pok. nr 10) (zobacz punkt na mapie), w środy od godz. 8.00 do 12.00.

Punkty prowadzi Organizacja Pozarządowa Funcacja w Służbie Wsi.

Trzeci punkt - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - działa w trzech miejscach, oto harmonogram przyjęć interesantów:

1) w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 41, (pokój 21) (zobacz punkt na mapie). Środy i piątki od godz. 8.00 do 12.00.

2) w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, (pokój nr 1a) (zobacz punkt na mapie), w czwartki: od godz. 9.00 do 13.00.

3) w budynku filialnym Urzędu Gminy Oława, przy ul. św. Rocha 3, (pok. nr 10) (zobacz punkt na mapie)  – poniedziałki i wtorki od godz. 10.00 do 14.00.

 

Telefoniczna rejestracja na wizytę do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:71 301 15 58

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie: Prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, Prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw: podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej  może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób z niepełnosprawnością

Zgodnie z art. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Ankieta

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Ankietę należy złożyć bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do skrzynki znajdującej się przed wejściem do punktu, w którym udzielana jest porada prawna lub w późniejszym terminie przesłać listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Oławie; ul. 3 Maja 1; 55-200 Oława.

Starosta Oławski realizując obowiązek wynikający z art. 8a ust.4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
z dnia 5 sierpnia 2015 r. informuję, że lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oławie w zakładce: nieodpłatna pomoc prawna w powiecie oławskim.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (kliknij).


Aby umówić wizytę lub poradę na odległość, proszę klikniąć w poniższy baner:

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ