SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
grafika
Powiat oławski, tak jak cała Polska, w czerwonej strefie epidemicznej...
Wtorek  /  27-10-2020  /  Ilość wyświetleń: 351

... czyli jakie jeszcze nowe obostrzenia nas obowiązują

Ze względu na dynamicznie pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju i gwałtowny przyrost zakażeń, obostrzenia z „czerwonych” powiatów rozszerzone zostały na całą Polskę.

Taką decyzję rządu na konferencji prasowej 23 października ogłosił premier Mateusz Morawiecki. W czerwonej strefie obowiązuje m.in.: całkowity zakaz organizacji imprez okolicznościowych - np. wesel, są jeszcze bardziej rygorystyczne limity osób mogących przebywać w sklepach oraz w pełni zdalna nauka w szkołach średnich. Zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę od soboty 24 października. Wszędzie więc, w każdym powiecie, obowiązują dokładnie takie same obostrzenia. Zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 23 października 2020.

- Cały świat poszukuje najlepszej i skutecznej recepty na koronawirusa – mówi starosta oławski Zdzisław Brezdeń. - To jest autentyczna walka i aktualnie największe wyzwanie społeczne dla całej Polski, każdego powiatu i miejscowości, a dosłownie każdy z nas, poprzez swoje działania lub zachowanie, a przede wszystkim poprzez zdyscyplinowanie i ścisłe stosowanie się do zaostrzonych reżimów sanitarnych, może pomóc w tej medycznej batalii. Abyśmy skutecznie wspierali działania służb usiłującym powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii, każdy z nas musi być zdyscyplinowanym i stosować się do konkretnych i systematycznie wydawanych zaleceń. Zahamowanie zachorowań jest także w naszych rękach, to kwestia osobistej i odpowiedzialnej postawy. Zachowajmy zdecydowaną ostrożność i nie narażajmy się na utratę zdrowia. Zalecam stosowanie w walce z wirusami zasady DDMA+W, czyli Dystans, Dezynfekcja, Maseczka, Aplikacja STOP COVID - ProteGO Safe oraz Wietrzenie. Zachowanie tych zasad sanitarno-epidemiologicznych pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2. To bardzo ważny element utrzymania pod kontrolą zagrożenia epidemicznego.

Grafika z logotypem powiatu oławskiego, konturami Polski w czerwonej strefie oraz wytycznymi epidemicznymi.

Dezynfekowanie rąk i powierzchni

To istotny element walki z transmisją wirusa. Częste mycie rąk i odkażanie ich np. przed wejściem do sklepu pomaga pozbyć się nie tylko cząstek wirusa SARS-CoV-2, ale również innych drobnoustrojów, które przenosimy na dłoniach. Z kolei regularna dezynfekcja powierzchni, z których korzystamy najczęściej również zmniejsza ryzyko transmisji zakażenia.

Dystans od innych ludzi i maseczka

Zachowanie przynajmniej 1,5 metrowego dystansu od innych pozwala na znaczne ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu m.in. w komunikacji publicznej czy nawet podczas spaceru. Z kolei stosowanie maseczki pomaga ograniczyć transmisję koronawirusa. Należy jednak pamiętać, że maseczki powinny być czyste i prawidłowo założone. Odsłanianie nosa czy noszenie maseczek na brodzie albo w ręku nie pomaga, a może wręcz zaszkodzić. Stosowanie się do zasady DDMA+W jest najskuteczniejszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka zakażenia nie tylko koronawirusem SARS-CoV-2, ale także wirusem grypy i innymi drobnoustrojami, które będą „krążyć w powietrzu” w sezonie jesienno-zimowym. Dodatkowo warto wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy.

Nowe restrykcje

Cała Polska znalazła się w czerwonej strefie, w związku z czym obowiązują dodatkowe zasady wzmacniające reżim sanitarny na terenie całego kraju.

Z jakimi nowymi obostrzeniami i zasadami się to wiąże? Co wolno w czerwonej strefie, a co jest zakazane?

Przede wszystkim, w strefie czerwonej obowiązują wszystkie zasady ze strefy żółtej, a więc przede wszystkim:

 • * obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej;
  * zakaz działalności lokali gastronomicznych w godz. 21.00 - 6.00;
  * limit pasażerów w komunikacji miejskiej;
  * limity widzów w kinach i na imprezach kulturalnych;
  * zakaz udziału publiczności w imprezach sportowych;
  * zakaz działalności dyskotek i klubów muzycznych oraz zakaz udostępniania miejsc do tańczenia w restauracjach.

Ograniczenia w handlu

W strefie czerwonej obowiązują limity liczby klientów w sklepach, uzależnione od ich wielkości:

 • * dla sklepów o powierzchni do 100 metrów kwadratowych - 5 osób na kasę;
  * dla sklepów powyżej 100 metrów kwadratowych - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Podobnie jak w strefie żółtej, obowiązkowe są maseczki oraz rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. W sklepach spożywczych, aptekach, drogeriach i na poczcie w dni powszednie od godz. 10.00 do 12.00 obowiązują godziny dla seniorów.

Nauczanie zdalne w szkołach

W strefie czerwonej licea i szkoły wyższe pracują zdalnie. Stacjonarnie mogą się odbywać wyłącznie zajęcia praktyczne. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Nowe zasady w kościołach

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W kościołach w strefie czerwonej obowiązują surowsze limity liczby wiernych - to jedna osoba na 7 m2 kościoła, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Zgromadzenia publiczne i spotkania

Możliwość organizowania zgromadzeń w strefie czerwonej ograniczono do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos. Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych). Powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury.

Zakaz organizacji wesel, styp i imprez rodzinnych

W strefie czerwonej całkowicie zabroniona jest organizacja wesel, styp i innych uroczystości rodzinnych.

Ograniczenia sportowe

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności. W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

Wydarzenia kulturalne

Mogą się odbywać z udziałem max. 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.

Gastronomia

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie. Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Działalność hotelarska jest obecnie dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów, dyskotek i miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii i działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie - tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.

Zawieszenie różnych działalności

Aquaparki i baseny mogą działać w hotelach – wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową. Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów - w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Zawieszenie działalności klubów nocnych, dyskotek, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca. Kina - wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem max. 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.

Sanatoria i działalność uzdrowiskowa zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu – działają w reżimie sanitarnym. W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Transport zbiorowy

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi 50% liczby miejsc siedzących, albo

30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Limity dotyczą także transportu dla uczniów, organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przemieszczanie się osób

W godzinach 8.00-16.00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. W weekendy i dni wolne od nauki - ta zasada nie obowiązuje. Zaleca się, aby seniorzy, zwłaszcza osoby po 70. roku życia, ograniczyli przemieszczanie się. Wyjątkiem są sytuacje związane z wykonywaniem czynności zawodowych oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb, wynikające z bieżących spraw życia codziennego, sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ