SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
grafika
27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego
Środa  /  27-05-2020  /  Ilość wyświetleń: 439

Święto, obchodzone 27 maja, uświadamia nam znaczenie wydarzeń sprzed 30 lat, z 1990 roku, kiedy po raz pierwszy w powojennej historii Polski odbyły się w pełni wolne i demokratyczne wybory do rad gmin

Tym samym rozpoczęła się era lokalnej demokracji i praktycznych doświadczeń w realizowaniu idei samorządu terytorialnego. Związane były one początkowo z gminami, a od 1999 r. także z powiatami i województwami. W ich ramach następowała decentralizacja administracji państwa, a zarazem realizacja nadziei, że będzie ona odgrywać służebną rolę wobec społeczeństwa, które samo wykaże się aktywnością w budowaniu wspólnot lokalnych i regionalnych.

Ówczesne prawo, wraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej ukształtowało dualistyczny (rządowy i samorządowy) model ustroju administracji publicznej w terenie. Jedynym szczeblem samorządu terytorialnego była wtedy gmina, której nadano osobowość prawną. Jako organy gminy wskazano: radę i kilkuosobowy zarząd z wójtem, burmistrzem lub prezydentem na czele. Po wejściu w życie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarząd gminy został zastąpiony przez, wybieranych w wyborach bezpośrednich, wójtów (burmistrzów lub prezydentów), którzy jako organ monokratyczny reprezentują gminę.

Samorząd otrzymał prawo do posiadania mienia komunalnego i wyposażony został w dochody własne dodatkowo uzupełnione subwencjami i dotacjami z budżetu państwa.

Od 1990 roku mamy nie tylko nowe struktury i prawo, ale także nowy sposób myślenia obywateli, bardziej świadomych swoich praw i obowiązków. Wiedzących, że mają realny wpływ na różne obszary codziennego życia. Na to, co dzieje się w ich „małych ojczyznach”. Wyzwolony wtedy potencjał, tkwiący w społeczności, jak również wieloletnia wytrwała praca samorządowców, ukształtowały dzisiejszy obraz naszego kraju. Dziś nadarza się okazja, aby podziękować i przekazać wyrazy uznania osobom, które działają na rzecz społeczności lokalnej - radnym wszystkich szczebli i pracownikom jednostek samorządu terytorialnego.

Bez wątpienia ostatnie 30 lat zostanie ocenione jako jeden z najlepszych okresów w historii Rzeczypospolitej. To także zasługa samorządu terytorialnego, który nie do poznania zmienił wsie, miasteczka, miasta, a później powiaty i województwa. Mamy wiele powodów do dumy! Samorząd terytorialny potrafi prężnie i skutecznie uwalniać obywatelską energię. Pozwala zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos mieszkańcom, którzy najmocniej angażują się w przedsięwzięcia bezpośrednio ich dotyczące i na które mają realny wpływ. Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało możliwość współtworzenia najbliższego otoczenia. Rozpoczął się czas wielkich inwestycji - budowy i modernizacji dróg, szpitali, szkół, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, boisk czy hal sportowych. A co za tym idzie poprawy warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców. Obecnie trudno wyobrazić sobie Polskę bez samorządu terytorialnego, który jest jednym z filarów ustrojowych naszego niepodległego państwa. Jest on wspólnym dobrem, które mądrze wykorzystujemy, aby żyć lepiej i godniej. Władze lokalne są ważnym uczestnikiem budowy społeczeństwa obywatelskiego, a struktury samorządowe przyczyniają się w istotny sposób do porządkowania państwa i jego pozytywną przemianę.

Niestety, dziś jednak pandemia nowego koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, nie tylko zepchnęła na plan dalszy świętowanie 30-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego, ale też zmieniła codzienne życie i funkcjonowanie oraz postawiła samorządy przed największymi wyzwaniami w jego współczesnej historii. Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa stało się naszą nową rzeczywistością - zarówno obywateli jak i struktur samorządu. To właśnie pandemia jest dziś testem dla Polski lokalnej, a rządowe obostrzenia przynoszą skutek - i będą przynosić dalej efekty - za sprawą nadspodziewanej dyscypliny i zaangażowania społeczności lokalnej i pełnej mobilizacji struktur władzy samorządowej.

Pandemia koronawirusa „zamroziła” gospodarkę i z pełną mocą uderza w budżety samorządów. Koszty tej zarazy XXI wieku oprócz firm i przedsiębiorstw, ponoszą także jednostki samorządu terytorialnego, które podejmują szereg działań i stosują różne metody, aby powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się groźnego patogenu, dopiero rozpoznawanego przez naukowców. Jednocześnie samorządy chcą umożliwić społeczeństwu funkcjonowanie - w zmienionej, ale względnie normalnej i bezpiecznej formie. Władze lokalne w takich kryzysowych momentach muszą być najbliżej mieszkańców i ich problemów.

- Szanowni pracownicy samorządowi z powiatu oławskiego! Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego przyjmijcie gratulacje i podziękowania za pracę na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej! Osobom, które nie szczędziły wysiłków, aby urzeczywistniać ideę demokracji, współuczestniczącym w procesie decyzyjnym samorządów, a także dziś stojącym w pierwszym szeregu na froncie walki z pandemią koronawirusa, wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za pracę, śmiałe projekty i inicjatywy, podejmowane dla wspólnego dobra. Prosimy przyjąć słowa uznania, za wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty, tworzonej przez mieszkańców gmin, wchodzących w skład powiatu oławskiego - mówią starosta oławski Zdzisław Brezdeń i Tadeusz Kułakowski przewodniczący Rady Powiatu. - Kierujemy do Państwa słowa wdzięczności za działania służące poprawie warunków życia, aby nasz powiat funkcjonował sprawnie i był przyjazny dla mieszkańców i gości. Życzymy sukcesów w służbie „pro publico bono”, aby w centrum zainteresowania samorządów niezmiennie znajdował się człowiek i jego potrzeby. Podejmowane wysiłki niech jak najlepiej służą rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, w tym także przeciwdziałaniu pandemii i jej skutkom, aby działania te były dostrzegane i doceniane przez mieszkańców. Dziś potrzeba wielkiej siły, odpowiedzialności i mądrości w realizacji potrzeb społeczności lokalnych, których przedstawicielami jesteście. Niech patronka samorządowców, Święta Kinga, dopomaga rządzić jednostkami samorządu terytorialnego mądrze, roztropnie i sprawiedliwie, przynosząc mieszkańcom nadzieję lepszej przyszłości. Drodzy samorządowcy - pomnażając dobro naszych małych ojczyzn, pomnażacie jednocześnie dobro całej Polski!

Dzień Samorządu Terytorialnego Sejm utworzył w 2000 roku. Data wiąże się z wejściem w życie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i upamiętnia pierwsze wybory samorządowe. Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce, po półwiecznej przerwie, było możliwe dzięki uchwaleniu przez sejm „kontraktowy” 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym, która dała podstawy społecznościom lokalnym do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach. Od 2007 roku katolicką patronką polskich samorządowców i pracowników samorządowych jest Święta Kinga.

Dzień Samorządu Terytorianlego


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ