SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
grafika
Kontynuacja bezpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku
Czwartek  /  07-02-2019  /  Ilość wyświetleń: 559

Od 2016 roku w naszym powiecie działają 3 punkty, uruchomione przez starostę oławskiego, w których osobom uprawnionym jest udzielana (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) nieodpłatnie pomoc prawna

O dużym zainteresowaniu poradami, udzielanymi mieszkańcom bezpłatnie, przez prawników (zadanie realizuje samorząd powiatowy, środki pochodzą z budżetu państwa) świadczą statystyki. 

W 2018 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w naszym powiecie udzielono łącznie 378 porad. Najwięcej w punkcie zlokalizowanym w Oławie - 156. Drugim w kolejności był punkt w Jelczu-Laskowicach, gdzie udzielono 94 porady, a trzecim punkt obsługujący mieszkańców gminy Oława - 77. Najmniej porad udzielono w gminie Domaniów - 51.

Gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Pierwszy punkt znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 (pokój nr 13). Pomoc prawna świadczona będzie w dni powszednie, w godzinach od 14.00 do 18.00. Pomocy udzielają radcowie i adwokaci.

Drugi punkt jest zlokalizowany w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 41, (pokój 21). Harmonogram przyjęć: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 13.00 oraz we wtorki: od godz. 13.00 do 18.00. Punkt prowadzi Organizacja Pozarządowa. Porad udzielają radcowie prawni.

Trzeci punkt działa w dwóch miejscach, oto harmonogram przyjęć interesantów:

1) dla mieszkańców gminy Domaniów - w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, (pokój nr 1a), w piątki: od godz. 9.00 do 14.00. Porad udziela radca prawny,

2) dla mieszkańców gminy Oława - w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. św. Rocha 3, (pok. nr 10) – poniedziałki i wtorki od godz. 10.30 do 15.30, środy: od godz. 8.00 do 13.00 i czwartki: od godz. 8.30 do 13.30. Porad udzielają radcowie i adwokaci.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać będzie osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie: Prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, Prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).

Zachęcamy osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach określonych wyżej wymienioną ustawą.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (kliknij).

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej są udzielane pod numerem telefonu 71-301-15-22.


Wzór tablicy, wywieszonej przed poszczególnymi punktami nieodpłatnej pomocy prawnej


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ