SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Marzec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
grafika
Podsumowanie działalności samorządu 2014-2018
Wtorek  /  09-10-2018  /  Ilość wyświetleń: 1818

Podsumowanie działalności Rady i Zarządu Powiatu, w latach 2014-2018 (część I)

Zdzisław BrezdeńTen rok, a szczególnie tegoroczna jesień, są ważne z kilku powodów dla wspólnoty samorządowej. Dobiega końca V kadencja Rady Powiatu w Oławie (2014 - 2018). To pora podsumowań działania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Jest to również czas znamienitych jubileuszy: 20-lecia istnienia samorządu Powiatu Oławskiego i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Cieszy fakt, że nasz powiat, obchodzący w tym roku porcelanowy jubileusz, wykorzystał swoją szansę i umocnił pozycję wśród dolnośląskich samorządów. Wprawdzie w tym kontekście cztery lata to tylko chwila w dziejach ziemi oławskiej, jednak warto się przyjrzeć, jakie nastąpiły zmiany, istotne dla powiatowej wspólnoty. W tym czasie Zarząd Powiatu w Oławie prowadził konsekwentną, harmonijną i spójną politykę rozwoju zarządzanych obszarów, co się przełożyło na wzrost atrakcyjności powiatu, a w efekcie na poprawę warunków życia mieszkańców. Powiat wybudował Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. To największa inwestycja w historii 20 lat naszego samorządu. Zadbane szkoły, poprawa infrastruktury drogowej, lepsza jakość i łatwiejsza dostępność do usług medycznych i niska stopa bezrobocia są dowodem na to, że Powiat Oławski dobrze wykorzystał swoją szansę na szybszy rozwój.

W części I zaprezentujemy pierwszą część raportu o zadaniach zrealizowanych przez samorząd powiatowy. Za urzeczywistnianie tych ambitnych projektów i w związku z zakończeniem V kadencji oławskiej Rady Powiatu, serdecznie dziękujemy mieszkańcom, członkom Zarządu Powiatu, przewodniczącemu Rady Powiatu w Oławie Józefowi Hołyńskiemu, radnym Rady Powiatu, partnerom z samorządów gminnych, urzędnikom Starostwa Powiatowego oraz kierownikom, dyrektorom i pracownikom innych jednostek organizacyjnych. Także szefom powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz wszystkim uczestnikom życia publicznego, realizującym strategiczne cele powiatu. Prosimy przyjąć słowa uznania za aktywność i zaangażowanie do działań, w których centrum znajduje się człowiek i jego potrzeby.

Zdzisław Brezdeń
Starosta Oławski

Rośnie potencjał i siła powiatu

Centum Oławy z lotu ptakaW minionym czteroleciu podstawą działań Rady i Zarządu Powiatu było wyrównywanie lokalnych dysproporcji rozwojowych, w sferach: społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Przeprowadzono wiele inwestycji, remontów i innych zadań, mających fundamentalne znaczenie w codziennym życiu mieszkańców.

Realizacja projektów służyła unowocześnieniu infrastruktury oświatowej i sportowej, poprawie warunków pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmodernizowaniu układu komunikacyjnego, podniesieniu jakości i dostępności usług medycznych, poprawie bezpieczeństwa, ulepszeniu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Powiat wspierał rozwój odnawialnych źródeł energii i dotował inwestycje chroniące środowisko, mające na celu walkę ze smogiem i poprawę czystości powietrza. Dorobek ostatnich lat wskazuje, że samorząd rozsądnie i w sposób zrównoważony dzielił budżet i działał aktywnie, aby jak najwięcej środków pozyskać i przeznaczyć na inwestycje. Udało się to również dzięki środkom pozabudżetowym, unijnym i dobrej współpracy oraz zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych.

Powiat oławski, który zamieszkuje ponad 76.500 osób (w latach 2002-2017 ich liczebność wzrosła o 8 %), wciąż modernizuje i rozbudowuje infrastrukturę, wzmacnia potencjał społeczny i gospodarczy, stara się sprostać oczekiwaniom wszystkich mieszkańców.

Największa inwestycja w historii samorządu

Powiat Oławski zrealizował największą w historii samorządu inwestycję – budowę Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Jest to inwestycja zaprojektowana i zrealizowana w całości przez powiat, przy częściowym wsparciu finansowym samorządów gminnych. Koszt budowy i wyposażenia tego obiektu, uroczyście otwartego 21 marca 2017, wyniósł ponad 20 mln zł. Teraz powiat oławski szczyci się placówką, wyznaczającą standardy przyszłości i zupełnie nowy wymiar w edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych. Jej zadaniem jest przygotowanie, na miarę ich indywidualnych możliwości, do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania, poprzez zaspokajanie potrzeb w zakresie edukacji, rehabilitacji i integracji ze środowiskiem. W Centrum uczy się 145 młodych osób (w szkole podstawowej - 105, w gimnazjum - 15, w szkole branżowej - 12, w szkole przysposabiającej do pracy - 13), a w przedszkolu specjalnym jest 15 dzieci. Oprócz zajęć odbywają się w Centrum interesujące uroczystości.

PCER z ZSS w Oławie

Fot.: Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie.

Samorząd - jako organ prowadzący szkoły średnie, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne jednostki oświatowe - zrealizował również przedsięwzięcia, poprawiające warunki pracy i standardy funkcjonowania. Do jego strategicznych działań należała w minionym czteroleciu prowadzona na szeroką skalę modernizacja infrastruktury tych jednostek.

Powiatowy szpital – modernizacja i rozszerzanie działalności

SzpitalNie ustają przedsięwzięcia realizowane w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie. Od wielu lat sukcesywnie poprawia się stan bazy medycznej i jest rozszerzany zakres działalności oławskiego szpitala. Kolejne działania, podejmowane przez ZOZ i samorząd powiatowy, koncentrowały się na pozyskaniu zewnętrznych środków na modernizację i rozbudowę placówki oraz zakup aparatury medycznej. W styczniu 2018 roku, w ramach kontraktu z NFZ, rozpoczął działalność Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wyposażony jest łącznie w 6 łóżek z czego pięć znajduje się na sali ogólnej i jedno w izolatce. Na podstawie umowy, podpisanej 27 września 2018, szpital otrzyma ze środków unijnych 470.000 zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: kardiomonitora, respiratora, USG i aparatu do znieczuleń.

Piecza zastępcza, POIK, mieszkanie chronione i hostel

Mieszkanie chronioneUstawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012, nałożyła szereg nowych zadań dla samorządu powiatowego. PCPR w Oławie realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Powiat Oławski przeznaczył na ten cel w latach 2014-2018 łącznie 20.264.740,59 zł.

Od kwietnia 2015 PCPR w Oławie prowadzi lokal, mający status mieszkania chronionego treningowego. To forma pomocy społecznej, przygotowująca osoby usamodzielniane – wychowanków pieczy zastępczej, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia i integracji ze społecznością lokalną - do czasu uzyskania przez nie innych możliwości zamieszkania. W strukturach PCPR został utworzony, w lipcu 2018, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Wśród celów jego działania jest świadczenie poradnictwa specjalistycznego i podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej dla osób pełnoletnich i ich rodzin, w rozwiązywaniu problemów życiowych. POIK dysponuje hostelem, w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych.

Powiat wspiera i popularyzuje działania patriotyczne, kulturalne i społecznePrzedstawiciele samorządu przed Pomnikiem Losów Ojczyzny

Zarząd Powiatu wspierał inicjatywy patriotyczne i społeczne oraz rozwój kultury, będąc organizatorem wielu uroczystości, m.in.: obchodów Święta Niepodległości 11 Listopada, Dnia Flagi RP, Oławskiego Poloneza Maturzystów oraz Pikniku Pszczelarskiego.

W II części raportu zostanie zaprezentowana pozostała część materiału, dotycząca m.in. poprawy jakości systemu komunikacyjnego w powiecie, bezpieczeństwa i usprawnień wprowadzonych dla klientów Starostwa Powiatowego w Oławie. Opiszemy w jaki sposób samorząd wspiera uzdolnionych uczniów i organizacje pozarządowe oraz popularyzuje region, walory przyrodnicze, turystykę rowerową oraz jak pielęgnuje tradycje.

Te działania realnie wpłynęły na poprawę jakości i standardu życia mieszkańców. Efekty tych działań nie mogłyby zaistnieć, bez wsparcia i akceptacji mieszkańców oraz zaangażowania pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiatowego samorządu w Oławie.

 Otwarcie OIOMu

Fot.: Uroczyste otwarcie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w oławskim szpitalu, 15 grudnia 2017. Na zdjęciu dyrektor ZOZ w Oławie Andrzej Dronsejko (przecina wstęgę) oraz przewodniczący Rady Powiatu w Oławie Józef Hołyński i Starosta Oławski Zdzisław Brezdeń.

 

Polonez maturzystów

Fot.: Powiatowy polonez maturzystów w roku stulecia odzyskania niepodległości Polski. Polonez zatańczony w plenerze odbywał się po raz siódmy w dziejach naszego powiatu.

 

Otwarcie PCER

Fot.: Otwarcia Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z ZSS w Oławie, 21 marca 2017 dokonali: Joanna Wilewska z MEN, przewodniczący Rady Powiatu Józef Hołyński i Starosta Oławski Zdzisław Brezdeń. Uroczystość prowadziła Wicestarosta Bożena Worek. W tej placówce odbyła się 4 września 2017 Dolnośląska inauguracja roku szkolnego 2017/18, zorganizowana po raz pierwszy w naszym powiecie.

 

Dzień Flagi RP

Fot.: Dzień Flagi RP w 2018 roku był świętem szczególnym - na oławskim Rynku odbył się bieg sztafetowy „100 na 100 z biało-czerwoną”. 10 sztafet przebiegło z flagą łącznie sto kilometrów, czcząc w ten sposób stulecie odzyskania niepodległości.


 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ