SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
grafika
Samorządowcy z powiatu oławskiego utworzyli komitet strategiczny
Czwartek  /  09-05-2019  /  Ilość wyświetleń: 1461

Samorządy lokalne z powiatu oławskiego będą ściślej współpracować w obszarze zarządzanych dziedzin. W tym celu włodarze powiatu i gmin podpisali w dniu 8 maja w Urzędzie Gminy Domaniów list intencyjny dotyczący utworzenia Samorządowego Komitetu Strategicznego Powiatu Oławskiego

Dokument został zawarty pomiędzy Powiatem Oławskim, a Gminą Jelcz-Laskowice, Gminą Miasto Oława, Gminą Oława oraz Gminą Domaniów. Porozumienie sygnowali samorządowcy reprezentujący Powiat Oławski - członkowie Zarządu Powiatu - starosta oławski Zdzisław Brezdeń i wicestarosta Witold Niemirowski oraz burmistrz Miasta Oława Tomasz Frischmann, burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak, pełniący obowiązki wójta Gminy Oława Henryk Kuriata i gospodarz spotkania - wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski. Pełnomocnikiem komitetu został Dariusz Koprowski - sekretarz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Przedstawiciele pięciu samorządów zlokalizowanych w granicach administracyjnych powiatu oławskiego podpisując porozumienie zadeklarowali wolę współpracy w kluczowych obszarach dla zarządzanych jednostek. Dotyczyć ona ma m.in. wyznaczania i koordynacji zadań strategicznych. Urzędnicy będą ściślej współpracować w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań. Powołają zespoły robocze w zakresach związanych z kierunkami rozwoju i zadaniami strategicznymi Samorządowego Komitetu Strategicznego Powiatu Oławskiego.

Współdziałanie dotyczyć będzie projektów międzygminnych, regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych, finansowanych ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, ale również współfinansowanych ze środków krajowych i przez Unię Europejską. Razem będą też organizować konferencje, posiedzenia, warsztaty oraz szkolenia oparte o posiadany potencjał kadrowy i sprzętowy.

Na liście Samorządowego Komitetu Strategicznego Powiatu Oławskiego znalazło się szesnaście istotnych dla mieszkańców zadań strategicznych. Wśród nich należy wymienić rozwój infrastruktury drogowej mający charakter strategiczny dla powiatu, np. budowę mostu w Oławie na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej - ul. Malinowej. Samorządy będą również współpracować w zakresie: komunikacji publicznej, rozwoju sieci dróg rowerowych komunikacyjnych i turystycznych, a także komunikacji kolejowej (np. budowa przystanków kolejowych). Urzędnicy zaproponują mieszkańcom wspólną ofertę kulturalną, a dla osób starszych – politykę senioralną, w tym „Kartę Seniora Ziemi Oławskiej”. Według założeń porozumienia powstanie wspólna „Karta Dużej Rodziny Ziemi Oławskiej”. W obszarze oświaty ma się zawiązać współpraca w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego, a w celu rozwijania ochrony zdrowia - powstanie wspólny program profilaktyki zdrowotnej i modernizacji Szpitala Powiatowego. Ponadto powiat i gminy będą współdziałać w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, a także w ramach Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, gospodarki niskoemisyjnej, budowy schroniska dla zwierząt wraz z opieką weterynaryjną, ochrony przyrody oraz zagospodarowania przestrzennego, w tym przy tworzeniu i ochrony zielonych korytarzy.

Fot.: Dokument podpisują samorządowcy reprezentujący Powiat Oławski - członkowie Zarządu Powiatu - starosta oławski Zdzisław Brezdeń i wicestarosta Witold Niemirowski oraz burmistrz Miasta Oława Tomasz Frischmann, burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak, pełniący obowiązki wójta Gminy Oława Henryk Kuriata i gospodarz spotkania - wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski.

Podpisanie porozumienia

Fot.: OSI - www.olawa.info

Herby


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ