SP OŁAWA

naglowek-cover.png
Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
Miasto Oława
Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice
Gmina Oława
Gmina Domaniów
Temperatura powietrza
13,8°C
Temperatura odczuwalna
11,4°C
  Wilgotność powietrza
51,0%
  Ciśnienie Atmosferyczne
1 005,5hPa
         Prędkość wiatru
6,1m/s
Kierunek wiatru
W
meteo stacja
meteo
Punkty szczepień w powiecie.jpg
Kolejka KM.png
Portal mapowy.png
Przewodnik.png
Lex2.png
BZK.png
Biuro rzeczy.png
Dyzury aptek2.png
Patronat2.png
Album przyroda powiatu.png
Powiat w liczbach2 - baner.png
PCPR.png
PUP.png
PZD.png
RODO5.png
EPUAP.png
Baner1.png
ZPP2.png
baner info3.png
Dziennii.png
grafika
Samorządy zawarły porozumienie w sprawie budowy mostów w Oławie
Środa  /  13-03-2019  /  Ilość wyświetleń: 920

Samorządy z powiatu oławskiego włączają się w finansowanie inwestycji w ramach rządowego projektu Mosty dla Regionów. W dniu 11 marca w Sali Rajców oławskiego ratusza odbyło się spotkanie, podczas którego marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz przedstawiciele władz samorządów lokalnych z powiatu oławskiego podpisali porozumienie w sprawie uregulowania zasad wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570 D oraz gminnej ul. Malinowa”

W spotkaniu uczestniczył również wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Samorząd Powiatu Oławskiego reprezentowali: starosta oławski Zdzisław Brezdeń oraz wicestarosta powiatu oławskiego Witold Niemirowski.

Budowa nowych przepraw mostowych w Oławie to przedsięwzięcie oczekiwane w tej części regionu, na styku obszarów Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Realizacja zadania umożliwi szybszy i bezpieczny transport.

Zawarte przez przedstawicieli sześciu samorządów porozumienie w sprawie budowy mostów w Oławie określa warunki finansowania tej inwestycji. Przeprawy będą kluczowe w lokalnym układzie komunikacyjnym. Połączą Oławę i Jelcz-Laskowice odciążając komunikacyjnie zatłoczoną niezależnie od pory dnia i roku drogę wojewódzką nr 396. Usprawnią połączenie strefy ekonomicznej w Jelczu-Laskowicach z terenami przemysłowymi w gminie Oława oraz zjazdem autostradowym w Brzezimierzu z drogą S8 w kierunku Warszawy. Udogodnienia komunikacyjne wpłyną również na wzmocnienie potencjału i rozwój gminy Domaniów.

Oczekiwanym efektem i korzyścią dla społeczności lokalnej naszego powiatu będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Oławy, a także obniżenie poziomu hałasu oraz emisji spalin.

Porozumienie w sprawie budowy dwóch mostów w Oławie zawarli 11 marca: marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, starosta oławski Zdzisław Brezdeń, wicestarosta powiatu oławskiego Witold Niemirowski, burmistrz Oławy Tomasz Frischmann, burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak, p.o. wójta gminy Oława Henryk Kuriata oraz wójt gminy Domaniów Wojciech Głogulski.

Inwestycja zakłada powstanie dwóch mostów. Pierwszy, na rzece Oława będzie miał 250 metrów długości. Natomiast długość kolejnego mostu na Odrze wyniesie 350 metrów. Oprócz nowych przepraw powstaną również drogi dojazdowe i skrzyżowania. W przyszłości samorząd województwa przejmie w całości koszty utrzymania zarówno obu mostów, jak i będących w ich najbliższym sąsiedztwie dróg wojewódzkich nr 396 i 455.

Zawarte porozumienie dotyczy m.in. opracowania dokumentacji, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Jej przygotowanie może potrwać nawet 3 lata, a sama budowa zajmie drugie tyle. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła już przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją środowiskową, rozstrzygnięcie ma nastąpić w kwietniu br.

- Jestem przekonany, że 11 marca zapisze się w historii naszego powiatu w sposób znaczący, ponieważ od wielu lat zabiegaliśmy o wsparcie przedsięwzięć dotyczących modernizacji przeprawy przez Odrę. Jeśli w przyszłości uda się połączyć to zadanie z obwodnicą miasta, to wszyscy mieszkańcy naszego powiatu w różnych aspektach zyskają na realizacji tego przedsięwzięcia - mówi starosta Zdzisław Brezdeń.

Realizowany etap I przedsięwzięcia zakłada opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych i uzyskanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. W etapie II zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID - Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. W ostatnim, etapie III, nastąpi wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej oraz uzyskanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wykup gruntów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Całkowita wartość zadania została oszacowana na kwotę 138.374.395 zł, w tym koszty realizacji: - etapu I – 1.756.681,20 zł, etapu II – 5.649.848 zł oraz etapu III – 130.967.865,80 zł.

Wkład własny wynosi odpowiednio: 10% wartości wydatków stanowić będą środki Województwa Dolnośląskiego oraz 10% wartości wydatków to środki udzielającego pomoc, czyli jednostek samorządu terytorialnego tj.: Powiatu Oławskiego, Gminy Miasto Oława, Gminy Jelcz-Laskowice, Gminy Oława i Gminy Domaniów. Powiat Oławski, Gmina Miasto Oława i Gmina Oława oraz Gmina Jelcz-Laskowice partycypują w kosztach w wysokości 2,25% (po 166.646,91 zł) oraz Gmina Domaniów w wysokości 1% (74.065,28 zł).

Oprócz dolnośląskich samorządów inwestycja w 80 % ma być sfinansowana z budżetu państwa. Wniosek o realizację przeprawy mostowej zostanie do 29 marca br. zgłoszony do Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów 2018-2025.

Na realizację programu Mosty dla Regionów rząd przeznaczył około 2,3 miliarda zł. Samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dofinansowanie wyniesie do 80 procent wartości inwestycji.

Podpisanie porozumienia

Podpisanie porozumienia

Podpisanie porozumienia

Podpisanie porozumienia

Podpisanie porozumienia

Podpisanie porozumienia

Podpisanie porozumienia

Podpisanie porozumienia

Podpisanie porozumienia

Podpisanie porozumienia


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ